กิจกรรมเคารพธงชาติ (27 เมษายน 2565)


ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกันเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระในเวลา  08.00 นาฬิกา
 

ขึ้นบนสุด