การปฏิบัติภาระกิจ เดือน พฤษภาคม 2654 (08 มิถุนายน 2564)

ภาระกิจของเหล่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ทั้งในและนอนสถานที่ ที่เกฺดขึ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2564

ขึ้นบนสุด