แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (27 เมษายน 2565)

แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายนายรวีโรจน์ สองทุ่ง นายกเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ขึ้นบนสุด