การประชุมติดตามการประเมิน ITA 2565 (27 เมษายน 2565)


เมื่อวันที่  20  เมษายน  2565  เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมนครเดื่อ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  นายรวีโรจน์  สองทุ่ง   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ  ได้ร่วมกันประชุม ติดตามการประเมิน ITA 2565  ร่วมกับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัด โดยมีการกำชับให้พนักงานเร่งรัดและนำส่งข้อมูล iit  eit  และ oit   ให้เสร็จสิ้นภายกำหนด  เพราะจะมีการออกติดตามงานของ ปปช. ในวันที่     29  เมษายน  2565  ที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   
 

ขึ้นบนสุด